beschrijving beschrijving

Plan voor batterijen aan de monding van de rivieren Saramacca en Coppename

Afbeelding

Plan voor batterijen aan de monding van de rivieren Saramacca en Coppename

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Schetsplan van de verdediging van de riviere Saramacca en Coppename.

Deze kaart toont het verdedigingswerk rond de monding van de rivieren Saramacca en Coppename.

Deze anonieme kaart van de mondingen van de Saramacca en Coppename stamt vermoedelijk uit de laatste jaren voor de eerste Britse bezetting in 1799, of uit de korte periode dat Nederland in 1803-1804 opnieuw controle had over het gebied.

Aan de oevers van de Saramacca zijn de twee kleine versterkingen Marquette en Johan Gerhard (genoemd naar oud-gouverneur Wichers) ingetekend, die iets te ver zeewaarts geplaatst zijn.

Een derde versterking is op de punt tussen de Saramacca en de Coppename geprojecteerd, in de vorm van een nieuwe batterij die volgens dit plan een linie met Marquette moest vormen, terwijl op beide rivieren tevens een versperring met schepen en een drijvende barrière was voorzien.

Dit plan is eveneens nooit gerealiseerd, maar op de plaats aan de zuidoever van de Saramacca waar hier foutief de post Marquette is aangegeven, kwam na 1816 wel het fortje Nassau tot stand.

Het bereik van de batterijen is met rechte lijnen aangegeven vanuit de fortificatie.

Door slijtage van de kaart wordt de e loop van de rivier Saramacca naar boven toe steeds vager.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)