beschrijving beschrijving

Overzichtskaart van de kolonie Suriname, blad 3

Afbeelding

Overzichtskaart van de kolonie Suriname, blad 3

Heneman, Johan Christoph van / Klockhoff, H. / Keulen, Gerard Hulst van

Titel Leupe: Kaart van de Colonie Suriname en de onderhoorige rivieren en Districten, zoverre derzelver ontdekkingen nu zyn strekkende met de tot Culture gebragt zynde Landen en Plantagien enz.

Dit blad maakt onderdeel uit van een overzicht van de gehele kolonie Suriname, gemaakt voor de WIC-directeuren en bestuurders in de Nederlandse Republiek. Dit overzicht dient hoofdzakelijk om de locatie van het plantagegebied rond de Commewijne en Surinamerivier te omlijnen en een geografische indruk te geven van de nog ongecultiveerde gebieden. Waar de grenzen van de plantages strak getrokken zijn, is voor de natuur voldaan met algemene aanduidingen als 'Hoog-land met Bosch' en 'Modder met zand'. Kostgronden, posten, kreken en 'Indianen'-dorpen zijn ook omschreven. Hier is het noordwestelijke deel van de kolonie getoond met links de Coppename en Saramaccarivier.

Het noorden is onder.

Verschillende schalen zijn gebruikt, zie het inleidende blad van deze kaartencollectie. Basisschaal van 1 Duitse Mijl = 40 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.