beschrijving beschrijving

Kaart van het perceel van de Moravische Broeders aan de Saramaccarivier

Afbeelding

Kaart van het perceel van de Moravische Broeders aan de Saramaccarivier

Spiering, Johan Hendrik Carel

Titel Leupe: Kaart van een gedeelte van de rivier Saramacca, waarvan afgestoken het land voor de Unitas fratrum of Vereynigte Broeders (Hernhutters).

Deze kaart van (of althans ondertekend door) de militair ingenieur Johan Hendrik Carel Spiering stamt uit 1757, en toont de opneming van de gronden aan de bovenloop van de Saramacca die in dat jaar werden toegewezen aan de Hernhutters voor de vestiging van hun zendingspost Saron met een dorp gekerstende Arowak-indianen van de post Pilgerhut in Berbice. Deze post werd gesticht door Hernhutter zendelingen van de vestiging Pilgerhut in Berbice, maar begin 1761 ging de nederzetting in vlammen op bij een aanval door Marrons. Enkele maanden later werd het dorp iets verder stroomopwaarts herbouwd, in de nabijheid van de militaire post die het gouvernement hier in hetzelfde jaar oprichtte. Op termijn bleek Saron al evenmin als eerdere nederzettingen een levensvatbaar project; in 1778 werd de vestiging voorgoed verlaten

Het noorden is links.

Schaalstok van 200 Ketting Surinaams jeede a 66 Voet Reynl. = [ca. 1 : 23.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)