beschrijving beschrijving

Kaart van nieuwe percelen aan de Saramaccarivier

Afbeelding

Kaart van nieuwe percelen aan de Saramaccarivier

Böhm, Johann Gottfried Rabanus / Heneman, Johan Christoph van

Titel Leupe: Project kaart tot anlegging van Plantagien langs de rivier Saramacca, ieder groot 500 Akkers enz.)

Deze kaart is een kopie door J.C. van Heneman, van een grote projectkaart voor de uitgifte van 240 nieuwe plantages langs de Saramacca uit 1794, oorspronkelijk vervaardigd door landmeter en ingenieur Johann Gottfried Rabanus Böhm, die jarenlang als uitvoerder bij de uitgifte van de gronden betrokken was bij het in cultuur brengen van het gebied rond de Saramacca. De hier getoonde vorm van het project is door Moseberg vrijwel integraal overgenomen op zijn gedrukte kaart van 1801 (VEL1679A en B).

Voor de oorspronkelijke kaart zie VEL1687.

Het noorden is onder.

Schaal van 100 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 263 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)