beschrijving beschrijving

Kaart van nieuwe verdedigingswerken aan de Saramaccarivier

Afbeelding

Kaart van nieuwe verdedigingswerken aan de Saramaccarivier

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan ter dekking van de rivier de Saramacca door een Cordon.

Hoewel na ca. 1762 de dreiging van aanvallen door Marrons in hoofdzaak beperkt bleef tot de oostelijke delen van Suriname, werden in de rond de aanleg van het Cordon van Defensie ook plannen ontwikkeld voor een betere verdediging van de westelijke flank van de kolonie, in de stroomgebieden van de Para en de Saramacca. Deze kaart vertoont overeenkomsten met de eveneens anonieme overzichtskaart van de gebieden tussen de Suriname en de Coppename die te vinden is in het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer K200. Mede op grond daarvan kan de kaart omstreeks 1760 gedateerd worden, dus kort voor het vredesverdrag met de Saramaccaners. Het beoogde project behelsde klaarblijkelijk de aanleg van patrouillewegen met posten volgens de lijnen BDEG en CD, aansluitend bij respectievelijk het oudere Oranjepad en de post Gelderland bij Joden Savanne. Op het ingesloten grondgebied op de westoever van de Saramacca kon dan tevens een kanaal worden gegraven om daar nieuwe gronden voor plantages te ontsluiten.

Het noorden is onder.

Schaalstokken van 1000 Ketting Rynlandsch / 2 Duytsche Mylen van 15 in Een graad Jeder a 357½ Ket.t Rynl: = [ca. 1 : 116.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)