Fort

Cobo, fort

Fort Cobo (Tjsobbe) ligt op de uitloper van een steile heuvel bij Soasiu op Tidore in de Noord-Molukken. Het fort werd in 1637 door de Spanjaarden en de inwoners van Tidore gebouwd. Het controleerde door zijn ligging zowel het paleis van de Sultan van Tidore in Saosiu als de scheepvaart door de zeestraat tussen Tidore en Halmaheira. Het fort werd kort de bouw verlaten, maar in 1640 namen de Spanjaarden het opnieuw in bezit.

In 1664 ontruimden de Spanjaarden al hun forten in de Molukken en trokken zich definitief terug op de Filippijnen. De bewoners van Ternate bezetten de drie verlaten Spaanse forten (Cobo, Tahula en Rum) en claimden dat die hun eigendom waren. De VOC eiste dat de forten zouden worden afgebroken. Na onderhandelingen kwam het in 1666 tot een overeenkomst. De forten Tahula en Cobo werden aan de sultan overgedragen en fort Rum ontmanteld. De sultan gebruikte fort Cobo als kazerne voor zijn Europese lijfwacht.

Het fort raakte na 1700 in verval. In 1928 waren alleen het kruithuis, de poort, een deel van het zee-bastion en de resten van enkele gebouwen nog aanwezig. In 2007 werd een groot deel van de heuvel en het fort afgegraven voor de aanleg van de kustweg.

Bronnen en literatuur

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)