Post

Tidore

Indonesia

Tidore, een rijk waarvan het centrum op het gelijknamige kleine eiland lag maar dat ook veel overzeese gebieden omvatte, werd begin 17de eeuw een deelnemer in de strijd tussen enerzijds de Sultan van Ternate en de VOC, en anderzijds de De Spanjaarden en hun bondgenoten. In 1606 hielp het koninkrijk de Spanjaarden bij de verovering van Ternate. Het jaar erop veroverden de Nederlanders Oost-Ternate en herstelden daar de macht van de sultansfamilie. Het bondgenootschap van de VOC en de Ternatanen veroverde in 1613 delen van Tidore, maar raakte sommige van deze gebieden later weer kwijt aan de Spanjaarden. Na 1663, toen de Spanjaarden de Molukken geheel verlieten, kwam Tidore onder VOC-inlvoed. De VOC wilde de handel in dit gebied beheersen omdat het kruidnagel produceerde.

De aanwezigheid van de compagnie op Tidore is altijd beperkt gebleven tot kleine militaire posten. Het eiland had geen goede haven en er is dan ook geen handelskantoor geweest.

Afbeeldingen