beschrijving beschrijving

Kaart van de rivier Essequibo

Afbeelding

Kaart van de rivier Essequibo

Maas, Abraham

Titel Leupe: Kaart van de Rivier d'Essekebe.

Dit is de oudste nog bestaande overzichtskaart van de Essequibo en de Nederlandse vestiging aan de rivier uit de tijd van de Nieuwe WIC, die in 1706 door gouverneur Samuel Beekman (1690-1707) werd overgezonden naar de Kamer Zeeland.

Dit jaartal is hier ook als datering aangehouden, maar de maker, de landmeter en kaarttekenaar Abraham Maas (1641-1729), kwam al in 1701 in de kolonie aan, zodat de kaart mogelijk nog iets ouder is.

Een contemporaine kopie bevindt zich in het Nationaal Archief onder VEL575, met daarop evenwel de vermelding dat deze is getekend naar een origineel van Abraham Maas uit 1708.

Behalve in Essequibo verbleef Maas in latere jaren vooral in Suriname, waar hij tot 1719 werkzaam is geweest.

Maas left de nadruk op de plantages langs de rivier.

Schaalstok van duijsend bloijse Roeden = 90 strepen [ca. 1 : 40.500].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)