beschrijving beschrijving

Kaart van plantages bij de rivier Essequibo

Afbeelding

Kaart van plantages bij de rivier Essequibo

Burght, J. van der

Titel Leupe: Kaart van de Westkust Essequebo, strekkende van de gronden behoorende aan den heer J. Kip, tot de punt van de rivier Bouwerone enz.

Deze kaart toont de resultaten van een meting van 112 kavels ten zuidwesten van de rivier Essequibo en ten noorden van de Bouwerone rivier.

De meeste kavels zijn niet aangeduid maar een aantal bevat eigennamen. Verder zijn de Compagniesgronden bij de monding van de Bouwerone rivier (kavel 112) en verder opvarend de rivier Essequibo (kavel 11) getoond.

De kaart is gemaakt op 14 December 1790.

Schaal van 600 Roeden = 75 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.