beschrijving beschrijving

Kaart van plantages bij de rivier Essequibo

Afbeelding

Kaart van plantages bij de rivier Essequibo

Burght, J. van der

Titel Leupe: Kaart van de Westkust Essequebo, strekkende van de gronden behoorende aan den heer J. Kip, tot de punt van de rivier Bouwerone enz.

Deze kaart toont de resultaten van een meting van 4 kavels ten westen van de rivier Essequibo, gelegen tussen de kreken Waraussi en Iterbicie.

Oorspronkelijk was deze meting verzocht aan J.F. de Saffon, maar uiteindelijk heeft Jan van der Burght de taak overgenomen.

De kavels blijken 3550 Surinaamse akkers te meten (1526,5 hectare).

Rechts een lijst die aanduidt welke kavels zijn afgebeeld.

De kaart is ondertekend op 9 Juli 1767.

Schaal van 100 Kettingen = 79 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.