beschrijving beschrijving

Kaart van plantages op het Varkenseiland

Afbeelding

Kaart van plantages op het Varkenseiland

des Touches, Albert Sirauz / Bolten, Jan

Titel Leupe: Kaart van 't Varken Eyland in Rio Essequebo enz.

Net als in Suriname en de andere koloniën op de Wilde Kust, verschoof in de loop van de achttiende eeuw het plantagegebied aan de Essequibo geleidelijk aan naar de beter toegankelijke gronden aan de benedenloop van de rivier, de aangrenzende zeekusten en de eilanden in de monding.

Deze kadastrale kaart c.q. meetbrief van bestaande en geplande ontginningen toont plantages op het Varkenseiland (Hog Island). De Kaart geeft een uitgebreid beeld van de geografische context, met name de aangrenzende eilanden in deze rivier en stroomrichtingen der rivieren.

Bij de diverse gebouwen, plantages en begrenzingen staan eigenaren, referentienummers en beschrijvingen. Veel gronden zijn nog niet ontgonnen. De plantage Duyvenburgh wordt in de beschrijving expliciet genoemd.

De kaart betreft een kopie.

Onderdeel van een kleine verzameling kadastrale kaarten (zie VEL1537 t/m VEL1542).

Schaalstokken van 100 Kettingen van 5 Roeden Rhynlands / 1000 Rhoede Rhijnlands / 200 Kettingen à 5 Roede ider = [ca. 1 : 14.900].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)