beschrijving beschrijving

Kaart van de rivier Essequibo

Afbeelding

Kaart van de rivier Essequibo

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Kaart van de Monden der rivieren Essequebo en Demerary.

Deze anonieme zeekaart uit de vroege achttiende eeuw geeft goed aan hoe gevaarlijk de toegang tot de kolonie aan de Essequibo was. De benedenlopen van de Essequibo en Demerara vormen één groot mondingsgebied, dat schippers op weg naar Essequibo alleen konden passeren door eerst op de Demerara aan te koersen en vervolgens de vaargeul tussen de Leguaanbank, in het verlengde van het Leguaaneiland, en de beruchte Suikerbank te nemen. Door middel van tonnen en bakens (de rode symbooltjes) zijn drie oriëntatiepunten aangegeven: de oostelijke punt van de monding van de Demerara, de oosthoek van de monding van de Essequibo en de kop van het Leguaaneiland. De lastige vaarroute bood de kolonie bescherming tegen aanvallen vanuit zee, maar belemmerde anderzijds de handel. Vergeleken met de Essequibo was het binnenvaren van de Demerara en zelfs van de veel minder brede Pomeroon relatief probleemloos, een van de redenen waarom de vestigingen aan deze rivieren later in de achttiende eeuw een snellere ontwikkeling doormaakten.

Het noorden is onder.

Schaalstok van 15 Duijtsche Mijlen van 15 in een Graad = [ca. 1 : 516.000].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)