beschrijving beschrijving

Kaart van de Westkust van Europa

Afbeelding

Kaart van de Westkust van Europa

Middagten, Christoffel / Keulen, Gerard Hulst van

Titel Leupe: "Nieuwe groote en curjeuse gelijkgradige paskaart van 't westelijkste deel der zeekusten van ... (van den Atlantischen oceaan van omtrent IJsland tot de Vlaamsche eilanden en van de Faröer tot Kaap Cantin op de westkust van Afrika)."

Deze kaart is gebaseerd op de “Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk Gradige Paskaart vant Westelykste deel der Zee Kusten van Europa” van Christoffel Middagten die gepubliceerd is tussen 1706 en 1717 door Johannes Loots. Mogelijk heeft Gerard Hulst van Keulen de kaart heruitgegeven. Veel is er niet veranderd, wel ontbreekt het onderste blad van de kaart hier.

Het noorden is rechts.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.