beschrijving beschrijving

Projectplan voor het Bloedfort

Afbeelding

Projectplan voor het Bloedfort

Burmania, Gemme Onuphrius van / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Plan van het te vergrote bastion Bloedfort, mitsgaders van de nieuwe te makene lage battery langs den zeekant in groot bestek.

Deze kaart is onderdeel van een serie gedetailleerde situatie

en projectkaarten uit 1754 van de voornaamste bestaande verdedigingswerken op Curaçao. Deze kaarten dienden toen als bijlagen bij de voortgangsrapportage van de directeur aan de bewindhebbers met betrekking tot de uitvoering van Van Burmania’s plan, dat ook de versterkingen in de buitenbaaien omvatte. Hier is het ontwerp voor het Bloedfort ten noorden van Willemstad zichtbaar. De muren van dit geprojecteerde fort zijn in detail weergegeven met referentienummers en een index die de functies uitleggen.

Het noorden is links.

Schaal van 10 Rijnlandse Roeden = 155 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Kooyman, J., De Wallen van Willemstad, Curaçao omstreeks 1750