beschrijving beschrijving

Kaart van de plantage Vollenhove aan de Parakreek

Afbeelding

Kaart van de plantage Vollenhove aan de Parakreek

Freuytenier, Jan / Meester, Roeland de

Titel Leupe: Kaart van de Plantagie Vollenhove.

Deze meting van de plantage Vollenhove aan de Para kreek is uitgevoerd in opdracht van de eigenaar ervan, de weduwe van Johan Adams. De meetpost die hier aangeduid is met de letter A (rechts op de kaart) was eerder door Roeland de Meester foutief geplaatst; zoals in de aantekening onder op de kaart is beschreven is de zuidgrens van de plantage (rechts op de kaart) aangepast. De omvang van alle percelen samen blijkt 1285 Surinaamse akkers, oftwel 552,55 hectare. Het terrein is bestaat uit bos, moeras, en een savanne en bevat twee gebouwen en paden. Ten noorden ligt de plantage Tapibo en ten oosten de plantage Vrijheijt. De kaart is ondertekend op 13 maart 1733.

Het noorden is linksboven.

Schaal van 100 Kettingen à 5 1/2 Rijnlandse roeden = 150 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.