beschrijving beschrijving

Verovering van fort op Manipa, 5 december 1652

Afbeelding

Verovering van fort op Manipa, 5 december 1652

SvH

Verovering van een fort op Manipa, 5 december 1652. Aan het begin van de Grote Ambonse Oorlog (1651 – 1656) hadden VOC-troepen en hun bondgenoten, onder leiding van Arnold de Vlamingh, gepoogd om het eiland Manipa ecologisch te verwoesten en zo onbewoonbaar te maken, uit wraak voor de bloedige verovering van verschillende VOC-posten aldaar. Eind 1652 kwam De Vlamingh terug naar het eiland, waar een deel van de bevolking nog steeds verbleef. Deze trok zich terug in een aantal bergforten, die op bevel van De Vlamingh werden belegerd en veroverd. De verdedigers vluchtten verder de bergen in.

Het gedichtje rechtsboven prijst de overwinning.

Legenda: 1 is ons fortjen op Manipa, 2 sijn onse sloepen, 3 sijn onse opklimmende soldaten, 4 is Keler en Frans Smallen met den vijand in gevecht tredende, 5 sijn d’onse tegens den vijand stormende, 6 is der vijanden wijkplaats.

Onderdeel van een geïllustreerde manuscriptversie van Livinus Bor, Amboinse oorlogen, dat de gebeurtenissen van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) beschrijft, en de daden van de VOC-opperbevelhebber in dit conflict, Arnold de Vlamingh van Oudshoorn, verdedigt en verheerlijkt.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek Brussel voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bor, Livinus, Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als Superintendent, over d'Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht (1663)

Rumphius, Georg Everard, De Ambonse eilanden onder de VOC, zoals opgetekend in De Ambonse Landbeschrijving (2002)