Post

Manipa

Indonesia

Manipa was een eiland voor de kust van Hoamoal (west-Seram), was een kruidnagelproducerend gebied en was onderhorig aan de kimelaha, de leider van Hoamoal met wie de VOC af en aan in conflict was. De onderlinge relaties tussen de bewoners van het eiland en de VOC waren slecht, en het eiland was in de loop van de 17de eeuw het doel van verschillende militaire expedities.

Manipa werd aan het begin van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) bewust ecologisch verwoest: uit wraak voor de verrassingsaanvallen in maart 1651 op VOC-posten, waarvan vooral die op Manipa bijzonder gewelddadig was, werd besloten het eiland tot een “eeuwige woestenij” te maken en werden alle voor mensen nuttige bomen in het gebied omgekapt.Aan het eind van deze oorlog werd de overgebleven bevolking gedwongen zich te vestigen rond het VOC-fort Wantrouw op de zuidkust van het eiland.

Afbeeldingen