beschrijving beschrijving

Een zeewezen gezien rond de Kaap de Goede Hoop

Afbeelding

Een zeewezen gezien rond de Kaap de Goede Hoop

Jolinck, Heyndrick Dircxz.

Op 30 juli 1598 zag de bemanning van de Vriesland nabij de Kaap de Goede Hoop – deel van de Tweede Schipvaart naar Oost-Indië, georganiseerd door de Oude Compagnie – een vreemd zeewezen die door Heyndrick Dirrecksen Jolinck in zijn journaal vergeleken wordt met een ‘Abadel’ of een neushoorn, met drie ‘schilden’ (waarschijnlijk vinnen) op het lichaam en een spuitgat, maar met een dunne nek. Gezien de beschrijving van een spuitgat lijkt het zeer waarschijnlijk dat de Vriesland een soort walvis tegenkwam, hoewel Jolinck het beest niet als zodanig identificeert. Met zijn tekeningen poogde hij het wezen zo goed mogelijk te reproduceren, al stelde hij dat hij niet geoefend was in het maken van dergelijke tekeningen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Keuning, De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië̈ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600 : journalen, documenten en andere bescheiden (1938-1951)