beschrijving beschrijving

Mannen en vrouwen van Malakka en Java

Afbeelding

Mannen en vrouwen van Malakka en Java

Doetecum, Joannes (I) van

Deze afbeelding toont de inwoners van Malakka (Maleisië) en Java, die hij beschrijft op pagina’s 24 t/m 26 van de Itinerario. De tekeningen geven details over zowel mannelijke als vrouwelijke kledingsstijlen. Met hun simpelere kleding ziet het Javaanse stel er minder ontwikkeld uit. Dit is een reflectie van Van Linschoten’s mening dat de Malakkers verfijnder waren dan de Javanen. - De tekst onder de linkerkant van de afbeelding leest: “Inwoonders van Mallacka welcke alle andere Indianen in taele courtosije en amoreusheÿt te boven gaan.” De tekst onder de rechter afbeelding zegt: “Een Eÿlander uit Iava welcks volck is hartneckig en opstinaet”

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan H. van van Linschoten: naer Oost ofte Portugaels Indien (1596)