Post

Melaka

Maleisië

Malacca nam van oudsher de positie in van internationale stapelplaats en speelde een belangrijke rol in de inter-Aziatische handel. Niet voor niets is de Maleise taal de voertaal geworden in de Maleis-Indische archipel. Al vroeg in de 17de eeuw liet de VOC haar oog vallen op Malacca. Het zou met name kunnen dienen als wachtpost in de Straat van Malacca om de veiligheid te garanderen van de VOC-schepen, die waardevolle vrachten tussen Oost en West vervoerden. In 1641 werd Malacca na 128 jaar Portugese bezetting door de VOC veroverd. Hiermee viel het laatste bolwerk van de Portugezen in de Indisch-Maleise archipel. Dit betekende een grondige wijziging van de plaatselijke politieke verhoudingen. Het prestige van de compagnie steeg nu zodanig dat het specerijenmonopolie makkelijker te handhaven was. In 1786 versloeg Van Braam met zijn vloot de Boeginezen voor Malacca. In de Straat van Malacca bezorgden de Boeginezen, een zeevarend volk afkomstig van Celebes, de VOC grote problemen. Al voordat de VOC zich vestigde in Malacca was er sprake van een zeer veelzijdige handel in produkten afkomstig van het Maleise schiereiland. Meteen na de verovering van Malacca in 1641 greep de VOC naar het beproefde middel van het monopolie. Zij trachtte de sultans er goedschiks of kwaadschiks toe te brengen een aantal produkten aan de VOC te leveren. Daarbij richtte de compagnie zich vooral op tin, dat werd aangevoerd uit het landinwaarts gelegen Perak. Het gouvernement Malakka omvatte behalve de kust van het schiereiland Maleisië, de Riouw Lingga archipel, het aan de kust van Sumatra gelegen rijk van Indragiri en Siak. De gouverneur zetelde in de stad Malacca. In 1795 ging Malacca verloren aan de Engelsen.

Afbeeldingen