beschrijving beschrijving

De stad Mocha

Afbeelding

De stad Mocha

In 1616 werd Pieter van den Broecke van Indië naar het Arabisch schiereiland gezonden. Onderweg bezocht hij de Sumatraanse westkust om peper in te slaan en maakte hij een stop te Ceylon. Hierna zeilde hij naar de stad Mocha, maar eerst passeerde hij Shihir, waar hij in 1614 personeel had achtergelaten. Hij arriveerde te Mokka op 25 januari 1617. Van den Broecke maakte een heel gunstige handelsdeal met de lokale gouverneur en werd een huis toegewezen, waar de vlag van de Nederlandse Republiek op mocht wapperen. Hij reisde af naar Sanaa, waar hij de Pasha van Yemen ontmoette. Van den Broecke kreeg echter geen toestemming voor een permanente handelspost, hoewel de eerdere afspraak bevestigd werd. Hij keerde terug naar Mocha en vertro met al zijn handelswaren op 7 juli.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

[Coolhaas, uitg. Van Linschoten Ver.], Pieter van den Broecke in Azië ([1963])