Post

Al Mukha

Yemen

Het VOC-kantoor in Mokka, nu Al Mukha, bestond sinds 1621. De handel leed sterk onder de steeds wisselende politieke verhoudingen. De VOC was eerst afhankelijk van de Turkse machthebbers, daarna van de Arabische Jemenieten die zich hadden bevrijd van de Turken. De VOC probeerde tevergeefs met geweld de handel af te dwingen. Pas begin 18de eeuw floreerde het kantoor door de grote vraag in Europa naar Mokka-koffie. Tot 1707 viel Mokka onder het hoofdkantoor Surat, daarna ressorteerde het als zelfstandig kantoor onder Batavia. In 1739 werd het kantoor opgeheven maar de VOC bleef varen op Mokka. Omdat de VOC-schepen die koffie kwamen halen in Mokka afhankelijk waren van de moesson verliep de handel aanvankelijk moeizaam. Arabische handelaren dreven de prijs op in de wetenschap dat de schepen bij gunstige wind moesten vertrekken. Toen men eenmaal in Mokka een permanente vestiging bezat, kon de VOC een gunstige prijs afwachten. De VOC verkreeg de Mokka-koffie onder andere in ruil voor specerijen, qat, een verdovend middel, en porseleinen koffiekopjes.

Afbeeldingen