beschrijving beschrijving

Plattegrond van fort El Mina

Afbeelding

Plattegrond van fort El Mina

Vingboons, Johannes

Titel catalogus Leupe (NA): "Caerte van 't casteel de Mina met sijn omleggende dorpen, rivieren, clippen ende droochten alles in platte form vertoont".

Plattegrond van fort El Mina.

Caarte van t Casteel de Mina Met syn omleggende Dorpen Riuieren clippen en droochten alles in Platte forme Vertoont.

Legenda: 1: De Poort van het Casteel / 2: De Plaets Binnen 't Casteel / 3: De kerck op ditto Plaets / 4: De logementen vande Soldaeten / 5: De Batterije bij de Corps de Guarde / 6: De gardyn tussen de Bedo Batterijen / 7: De Batterij by de Constapel / 8: Rondeel bij de Coopmans thooren / 9: den voors Thooren / 10: Het Magasyn / 11: de Generaels Logement / 12: de Groote Baterij / 13: de thooren bij de nieuwe Batery / 14: de nieuwe Baterij / 15: de waatter Put binnen 't Casteel / 16: de Guardijn tegens de landt sij aen de see / 17: de Guardijn strecken tegens het dorp / 18: de binnenste drooge graft / 19: de waater Graft / 20: de Plaets by de Moscaliaet Catten / 21: de waater put op ditto Plaets / 22: de fransche Batterij / 23: de riuuier en morassen / 24: Reduyt op den naesten Berch Sant Jago / 25: den tweeden Bergh Streckende lanx de Strandt / 26: den daerden Berch leggen tusschen de twee eerste Bergen / 27: de weg tusschen de Bergen gaende naert Sout dorp / 28: 't Sout dorp / 29: De Strant en gebercht Streckende naer Cabo Corso / 30: de Poort den t Eyndt van t dorp / 31: de Poort aen 't Eyndt van t dorp / 32: Een Baterije die de Portugeesen hadden / 33: de Vlackte streckende naert Coment / 34: den wecgh naer 't Groot Coment / 35: de wegh naer t Cleijn Coment / 36: 't Ghebercht Streckende van Cleijne Coment naer de Mina / 37: de Vlackte tusschen het Gebercht en d'Rivier.

Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons.

Cf. Österreichische Nationalbibiothek, Wenen, inv. nr. Van der Hem 36:20.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)