beschrijving beschrijving

Het eiland Solor

Afbeelding

Het eiland Solor

Anoniem / Anonymous

De prent toont vogelvlucht van het eiland Solor. De prent is in het gepubliceerde reisverslag van de expeditie van Van Spilbergen opgenomen aan het einde van het verslag, wanneer de schepen weer in de Nederlanden aankomen, en de expeditie heeft het eiland niet aangedaan.

Legenda op de volgende pagina: "A is die Bay van Solor, vertoont hem in sulcker voeghen, als ghy hier siet af ghebeelt. B Is den inganck tusschen twee berghen die een wat hoogher als den ander is. C Is den ander in oft uytganck met twe ghelijcke hooghe berghen. D Is het Fort legghende op een bergh, daer ronts om eenighe huysen staen daer de inwoonders haer in onderhouden. E Is haerluyder habituatie, oft manier van gaen, met een knech achter haer."

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)