beschrijving beschrijving

Makian en Bacan

Afbeelding

Makian en Bacan

Anoniem / Anonymous

De prent toont een overzicht van de eilanden Bacan en Makian, en toont 'de stad Bacan' vervolgens in detail. De prent is in het gepubliceerde reisverslag van de expeditie van Van Spilbergen opgenomen na de passage die het verblijf van de schepen in de Noord-Molukken beschrijft. De expeditie had eerder het eiland Makian bezocht om daar Engelse schepen te confronteren die daar kruidnagelen kwamen kopen.

Legenda op de voorgaande pagina: "A Is het Eylant Macjan waer van den Suydt hoeck is geleghen op 8 Menuten by noorden die Linie Aequinoctial. B Is die Bay van een ander Eylant genaemt Bacjian, twelcke is gelegen tegen over dit voorsz Eylant, wel soo veel by Suyden die Linie, als het ander by Noorden leyt. C. Is die Stat Bacjan hier by int groot aengewesen. D Is het fort Bernevelt van steen gemetselt. E Is het Rijs Huys ende poteles. F is een steenen huys op die poort. G Is de Corpus Guarde. H. Sijn die buyten wercken oft wallen met opgheleyden steen ghemaeckt. I Sijn doorganghen oft poorten. K. Is een vervallen Bolwerck van Galla Galla ghemaeckt. L Is der Indianen Raethuys. M. Is eenen schoonen soeten waterput."

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

J.C.M. Warnsinck, De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)