Post

Bacan

Indonesia

Fort Barneveld op het eiland Bacan werd in 1609 door de VOC op de Spanjaarden veroverd. Het eiland produceerde kruidnagelen die vanaf dat moment alleen nog aan de VOC mochten worden geleverd. De sultan van Bacan verkocht in 1682 een aantal eilanden voor 700 rijksdaalders aan de VOC. Op één daarvan, het eiland Obi, bouwde de VOC het fort Den Briel. Bovendien kreeg de sultan jaarlijks 80 rijksdaalders voor het vernietigen van kruidnagelbomen, die zonder toestemming van de VOC in zijn gebied geplant waren.

Afbeeldingen