beschrijving beschrijving

Visserskano's bij Elmina en het aan boord gaan van slaven bij Manfroe

Afbeelding

Visserskano's bij Elmina en het aan boord gaan van slaven bij Manfroe

Kip, Johannes / Churchill, Awnsham / Churchill, John

Visserskano's bij Elmina en het aan boord gaan van slaven bij Manfroe.

A. Fishing Cannoes of Mina 5. or 600 at a time / B. Negro's Cannoes, carrying Slaves, on board of Ships att Manfroe.

Op de afbeeldingen staan legenda aanduidingen, maar deze worden niet verklaard.

Linksboven: Vol. V. Plate 9.

Rechtsboven: Pag. 156.

Manfro is de naam van de heuvel waar het fort bij Pocquesoe op stond. Het was van 1683 tot 1717 het enige Pruissische fort in Ghana. In 1725 kwam het in handen van de WIC en werd het omgedoopt tot fort Hollandia. Gezien de ligging op de onderste afbeelding tussen Cabo Cors en Mouree, is het waarschijnlijk dat met 'Manfroe' het Deense fort Frederiksborg bij Cabo Cors bedoeld wordt. Dat wordt, evenals het Pruissische fort bij Pocquesoe met de naam 'Koningsfort' aangeduid.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 3032 B 10, to. p. 588.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

A. & J. Churchill, A Collection Of Voyages and Travels: Some now first Printed from Original Manuscripts. Others Translated out of Foreign Languages, and now first published in English. (1732)