beschrijving beschrijving

Twee plattegronden van fort St. George te Elmina

Afbeelding

Twee plattegronden van fort St. George te Elmina

Trenks, J. F. / Leefdaal, W.S. van

Twee plattegronden van fort St. George te Elmina.

Titel VEL0779 catalogus Leupe (NA): Plan van de grondlaag des Hoofdcasteels St. George D'Elmina in Afrika enz.

Titel VEL0779A catalogus Leupe (NA): Plan van de Platte grond des Plains en binnengebouwen van S. Ed. Comp. Hoofdcasteel St. George D'Elmina enz..

PLAN van de Platte Grond des Plains en binnen Gebouwen van St: Ed: Comp: Hooft Casteel St. George d' Elmina / Plan van der grondslaag des Hooft Casteels S:t George d' Elmina in Africa zoo wie het zelve met alle werken in des-zelfs Toezaamenhang naar Rijnlandsen Maat, [...].

Notities verso: No. 4A Een gedeelte van het kasteel d'Elmina. Register 8, Deel 1, Folio 31, Portefeuille .. [geschreven op een blauw etiket] / 476 [met vette cijfers gestempeld op een etiketje].

Legenda: 1-69.

In de hoeken: 779 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.