beschrijving beschrijving

Plattegrond van de uitbreiding van fort Sint George te Elmina in 1782

Afbeelding

Plattegrond van de uitbreiding van fort Sint George te Elmina in 1782

Trenks, J. F.

Plattegrond van de uitbreiding van fort Sint George te Elmina in 1782.

De kaart heeft geen titel in de catalogus Leupe (NA).

Plan Van de Verbreeding der Courtine na Zee tuschen de Constapel en Boekhouder Batterij als meede de versterking der parapet na Zee van die 2 Bastions, aan S: Ed: Comp: Hoofd Casteel St: George D'Elmina, begone in 1/2 August 1782 en voltoit in de Maand Januarij 1783.

Rechtsboven genummerd 1337, dat moet het folionummer in de band zijn.

Notities verso: overgekomen van Guinea 1779-1784. Behoort by Brief van 12 mey 1783 [in potlood] / 1339 [folionummer in de band ?] / A. [twee keer].

Linksonder: 779 [in potlood].

Rechtsonder: behoort bij 779 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.