beschrijving beschrijving

Overzicht linker zijvleugel met ruïne van bouwdeel voor de binnenplaats van fort Gross-Friedrichsburg

Afbeelding

Overzicht linker zijvleugel met ruïne van bouwdeel voor de binnenplaats van fort Gross-Friedrichsburg

Tangel, L.M.

Overzicht linker zijvleugel met ruïne van bouwdeel voor de binnenplaats van fort Gross-Friedrichsburg.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.