Post

Princes Town

Ghana

In 1725 veroverde de WIC het fort van de eigenaar John Conny, opperhoofd van de Ahanta. Het fort werd door de Nederlanders 'Fort Hollandia' genaamd en lag ongeveer vijf kilometer ten oosten van fort St. Antonio in Axim. John Conny had het fort ongeveer acht jaar in bezit gehad. Hij had het, op zijn beurt, in 1717 overgenomen van de Brandenburg Compagnie. Deze Duitse compagnie stichtte de vestiging in 1683. De Duitsers noemden hun fort, de enige grote Duitse vestiging aan de Goudkust, Gross Friedrichsburg.

Afbeeldingen