beschrijving beschrijving

Kaart van de verdedigingswerken langs de zuidwestkust van Curaçao

Afbeelding

Kaart van de verdedigingswerken langs de zuidwestkust van Curaçao

Creefts, Daniel

Titel Leupe: Plan van de situatie der strecking om de Zuyd van het Eyland Curaçao, met alle desselvs batteryen en baayen, van de stad af tot om den Noordhoek van 't zelve, opgemeten door D. Creefts.

Deel van een grotere kaart (VEL593.1 tm VEL593.4) die alle verdedigingswerken langs de zuidwestkust van het eiland toont, van de Noordhoek tot aan Willemstad. Dit is, vanaf het noorden gerekend, het tweede deel, dat de kust toont van de Krabbebaai tot de Porto Mari Baai.

Bij het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog verkeerde de verdediging van Curaçao, ondanks de (bescheiden) uitbreidingen en verbeteringen die sinds ca. 1740 in verschillende fasen waren uitgevoerd aan de forten en batterijen, nog altijd, of opnieuw, in onvoldoende weerbare staat. In 1782 stelde de WIC daarom de genie-officier kapitein Daniël Creefts aan in de nieuw gecreëerde functie van eerste inspecteur van de gebouwen en fortificatiën op Curaçao, met de opdracht over de staat van defensie te rapporteren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen op korte termijn. In het kader van deze taak vervaardigde Creefts in de volgende twee jaren enkele kaarten en plattegronden, waaronder deze reusachtige omtrekkaart van de zuid

en westkust van Curaçao uit 1784. Daarnaast was hij in 1787 als inspecteur zijdelings betrokken bij de samenstelling van het defensieplan voor de Nederlandse Antilleneilanden van de militair ingenieur Hottinger en de luitenant-ter-zee Kikkert. De grote kaart van Curaçao was bedoeld als een toevoeging aan Creefts’ eerste rapport aan de bewindhebbers, dat in augustus 1783 was voltooid. Vanwege de oorlogssituatie kon dit uiteindelijk pas in september 1784 worden voorgelegd aan de Staten-Generaal, die het als volstrekt ontoereikend bestempelden.

Zie ook VEL594, dat de verdedigingswerken op de oostelijke helft van het eiland toont.

Het noorden is linksboven.

Schaalstok van 120 roede rhijnl:ds = [ca. 1 : 2.820].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)