beschrijving beschrijving

Kaart van de Vaersenbaai

Afbeelding

Kaart van de Vaersenbaai

Serz, Christoph Gottlieb Friedrich

Titel Leupe: Plan van de Verse baay.

Dit kaartje van de batterij aan de ‘Verse Baaij’, de Vaersenbaai iets ten westen van de Sint Michielsbaai, is het enige nog bestaande van deze kleine versterking. Hier was al vanaf 1713 een fort, maar de hier afgebeelde vorm betreft de batterij die na 1750 werd opgeworpen.

Het noorden is linksboven.

Schaalstok van 60 Roeden Rheijnlands = [ca. 1 : 1.410].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)