beschrijving beschrijving

Kaart van de haven van Pernambuco

Afbeelding

Kaart van de haven van Pernambuco

Vingboons, Johannes

Titel catalogus Leupe (NA): "Caerte van de haven van Pharnamboeque met de stadt Mouritius en dorp Reciffo ende bijleggende forten." Met loodingen.

Kaart van de haven van Pernambuco.

Caerte van de haven van Pharnambocquc met de Stadt Mouritius en Dorp Reciffo ende bijleggende forten met alle gelegentheden van dien.

Legenda: 1: De nieuwe Plantage van Sijn Ex:tei: / 2: t huijs / 3: De Cleeijnne vijver / 4: De Groote vijver / 5: De Plantage van Orange Boomen / 6: De Tuijnen / 7: Plantage van Backovens Boomen / 8: De Pickoeur Plaets / 9: De Paerde Stal / 10: De Huijsingen daer de opsichter vande Plantage woont / 11: 't Corael vande Ossen / 12: 't Corael van de schapen en bocken / 13: t Corael vande varckens / 14: Plantage van de waterlimoenen / 15: De Sout Pan / 16: De Sluijsen / 17: De konijnen Berch / 18: 't Fort waeden Berch / 19: De Boeren Huijsen / 20: 't Fort Erenestus / 21: 't Clooster / 22:De thuyn vande H:r Codde van der Burch / 23: De Officiers logementen / 24: 't hoff van sijn Ex:cie / 25: t Quartieren vande Soldaeten / 26 t Canel / 27 De marckten / 28 't fort fredrick Hendrick / 29 De Hoornwercken leggen voort fort / 30: De Compa: Packhuysen / 31: De Compes Broot Backerij / 32: t Scheeps Timmer werff / 33: Droochte loopende met hooch water ond: / 34: Redouten / 35: Scheeps Hoofden / 36: Syn Plaetsen de welcke sullen Breder weesen, dan de doorgaende Brugge om de Carren malcander te wycken / 37: Pallesaetwerck / 38: De Poort Gaende naer de Stadt Olinda [?] / 39: De kerck / 40: t logement vande Heer Hooge en seckreten Raeden / 41: t water Casteel / 42: t Watter Casteel / 43: De Schans de Bruijn / 44: t Hooren werck voor 't Selve fort / 45: De Redout Juffr de Bruyn / 46: De Strandt / 47: Morassen die met Hoog watter bedeck sijn / 48: 't france gat anders genaemt Barretto / 49: De Poort waer de Scheepen in 't in komen anckeren / 50 't gadt oft in Commen van de Haven .

Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons.

Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VEL0711 en VEL0712, Koninklijke Bibliotheek 1043 B 14, na p. 136 no. 33 en Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. NG-20-D.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)