beschrijving beschrijving

Kaart van Mauritsstad en Recife

Afbeelding

Kaart van Mauritsstad en Recife

Bongesaltensis, Andreas Drewisch

Kaart van Mauritsstad en Recife.

Titel in catalogus Leupe (NA): Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz.

Grondt-teyckeningh van het Eylandt Antoni Vaaz het Recif ende vastelandt aende haven van Perambuco in Brasil. soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Indische Comp:e met Schansen Redouten ende andre wercken syn voorsien.

Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nrs. VELH0619.74 en VEL0712.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.