beschrijving beschrijving

Kaart van enkele kavels gelegen nabij het Nieuw Amsterdam fort

Afbeelding

Kaart van enkele kavels gelegen nabij het Nieuw Amsterdam fort

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Kaart van eenige landen, gelegenzoowel aan de Commewyne en Suriname, ter wederzijden van het fortres Nieuw Amsterdam.

Deze kaart toont de ligging van enkele kavels gelegen aan de oosterlijke oever (links op de kaart) van de Suriname rivier nabij het fort Amsterdam.

Slechts zeven kavels zijn aangeduid met een eigennaam: Leliendaal, Nooytgedagt, Marienburgh, Betafor, Richelieu, Monryoos, en La Poir.

De laatste vier genoemde kavels liggen aan de Paulus Creek en lijken allen in Frans bezit.

Verdedigingswerken langs de rivier zijn met circels aangegeven.

Oorsprong: [OBP] 1766 [fol.] 75.

Schaal van 600 Kettingen = 80 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.