beschrijving beschrijving

Nieuw ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Nieuw ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan van de Nieuwe Fortresse aan de mond van de rivieren Suriname en Commewine.

Deze kaart toont waarschijnlijk een vroeg stadium van het herontwerp van het fort Nieuw-Amsterdam. Eind 1733 werd door de Staten-Generaal een overeenkomst tussen de Sociƫteit en de vertegenwoordigers van de kolonisten bekrachtigd tot het versterken van de verdediging van Suriname. Dit ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam werd vermoedelijk kort hierop gemaakt. De daadwerkelijke bouw begon in 1736, bleek aanzienlijk moeilijker en bewerkelijker dan voorzien, en werd pas in 1747 voltooid. Ook daarna bleef het fort altijd problematisch in onderhoud en verdediging. (Zie voor meer details de titels onder 'documentatie', in het bijzonder die van Temminck Groll.)

De index waar de referenties naar verwijzen kan niet getraceerd worden.

Schaal van 50 Rijnlandse roeden = 128 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname