beschrijving beschrijving

Kaart van een nieuw ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Kaart van een nieuw ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam

Desmaretz, P.D.

Titel Leupe: Plan van de Nieuwe Fortresse aan den mond van de rivieren Suriname en Commewine.

Deze voortgangskaart van Fort Nieuw Amsterdam geeft de stand van zaken in mei 1737 weer. In de legenda wordt onder andere opgemerkt dat de voltooiing van de sluis ‘ter perfectie’ is. Bij de uitvoering in de volgende tien jaar zijn mede op initiatief van commandant Chambrier echter verscheidene wijzigingen doorgevoerd.

Eind 1733 werd door de Staten-Generaal een overeenkomst tussen de Sociëteit van Suriname en de vertegenwoordigers van de kolonisten bekrachtigd tot het versterken van de verdediging van Suriname. Dit ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam werd vermoedelijk kort hierop gemaakt. De daadwerkelijke bouw begon in 1736, bleek aanzienlijk moeilijker en bewerkelijker dan voorzien, en werd pas in 1747 voltooid. Ook daarna bleef het fort altijd problematisch in onderhoud en verdediging. (Zie voor meer details de titels onder 'documentatie', in het bijzonder die van Temminck Groll.)

Het noorden is rechtsboven.

Schaalstok van sestigh Rhijnlandse Roeden = [ca. 1 : 1.495].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname