beschrijving beschrijving

Kaart van een nieuw ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Kaart van een nieuw ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam

Chambrier, Jean-Pierre

Titel Leupe: “Plan du fort d' Amsterdam”.

Deze plattegrond van Nieuw Amsterdam is gemaakt toen de eerste grote gebreken tijdens de bouw aan het licht kwamen. Grote delen van het fort begonnen in de natte grond al gauw te verzakken, waaronder de hoofdsluis. Deze kaart met bijbehorend profiel werd in juli 1744 gemaakt door de toenmalige garnizoenscommandant Jean-Pierre Chambrier, die zich bij herhaling beklaagde over tekortkomingen in het ontwerp, zoals in dit geval over de zijns inziens onjuiste positie van een van de bastions ten opzichte van de zgn. 'bedekte weg' langs de buitenwal.

Eind 1733 werd door de Staten-Generaal een overeenkomst tussen de Sociëteit van Suriname en de vertegenwoordigers van de kolonisten bekrachtigd tot het versterken van de verdediging van Suriname. Dit ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam werd vermoedelijk kort hierop gemaakt. De daadwerkelijke bouw begon in 1736, bleek aanzienlijk moeilijker en bewerkelijker dan voorzien, en werd pas in 1747 voltooid. Ook daarna bleef het fort altijd problematisch in onderhoud en verdediging. (Zie voor meer details de titels onder 'documentatie', in het bijzonder die van Temminck Groll.)

Het noorden is linksonder.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname