beschrijving beschrijving

Kaart van het fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Kaart van het fort Nieuw Amsterdam

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Plan van het fortress Nieuw Amsterdam.

Deze kaart door Johann Friedrich Ferdinand Wollant maakt deel uit van een serie in geheimschrift (zie VEL2007A en VEL2076-2078), die hij na het bekend worden van de oorlog met Groot-Brittannië in Suriname in 1781 maakte in opdracht van gouverneur Texier in samenhang met een plan voor het verbeteren van de verdediging van de kolonie. De voorgestelde verbeteringen behelsden in de eerste plaats de verzwaring en uitbreiding van de zeewaarts gerichte batterijen en de zogenoemde redans, de kleine voorwerken in de buitenwal. Daarnaast wenste Wollant onder meer een tweede gracht met voorliggende barrières op de aangeslibde modderplaat langs de oostflank en een extra schans bij de landingsplaats aan de zuidzijde van de nieuwe buitenbatterij aan de kant van de Surinamerivier, zoals afgebeeld in respectievelijk de onderste en de bovenste profieltekening. De meeste van deze en andere suggesties uit zijn plan zijn tot 1784 inderdaad deels of geheel uitgevoerd, zij het dat de bewapening op de buitenwal en de redans aan de rivierzijde onvoldoende bleef.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 100 Roeden a 12 voet Rhynl = [ca. 1 : 1.900] / [profielen] 20 Roeden a 12 voet Rhijnl. = [ca. 1 : 390].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)