beschrijving beschrijving

Kaart van het fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Kaart van het fort Nieuw Amsterdam

Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Plan van de geprojecteerde veranderingen op de fortress Nieuw Amsterdam.

Deze kaart door Johann Friedrich Ferdinand Wollant maakt deel uit van een serie in geheimschrift (zie VEL2007A en 2076-2078), die hij na het bekend worden van de oorlog met Groot-Brittannië in Suriname in 1781 vervaardigde en in 1782 aanpaste in opdracht van gouverneur Texier in samenhang met een plan voor het verbeteren van de verdediging van de kolonie.. De verbeteringen behelsden in de eerste plaats de verzwaring en uitbreiding van de zeewaarts gerichte batterijen en de zogenoemde redans, de kleine voorwerken in de buitenwal. Daarnaast wenste Wollant onder meer een tweede gracht met voorliggende barrières op de aangeslibde modderplaat langs de oostflank en een extra schans bij de landingsplaats aan de zuidzijde van de nieuwe buitenbatterij aan de kant van de Surinamerivier. De meeste van deze en andere suggesties uit zijn plan zijn tot 1784 inderdaad deels of geheel uitgevoerd, zij het dat de bewapening op de buitenwal en de redans aan de riverzijde onvoldoende bleef. Deze aanvullende projectkaart uit 1782 vermeldt dan ook met nadruk de noodzaak tot het plaatsen van batterijen van 12

en 24-ponders aldaar, en van krombaangeschut voor 75-ponds mortierbommen. Tevens pleit hij hier voor de aanleg van een nieuwe sluis direct onder het vergrote voorwerkje Amsterdam.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 70 Roeden à 12 V:t Rhijnl. = [ca. 1 : 1.950].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)