beschrijving beschrijving

Tekening van een vierentwintigponder

Afbeelding

Tekening van een vierentwintigponder

Tilhenn, Joseph

Titel Leupe: Teekening van een yzer Canon à 24 pond op zyn affuyt, op de Fortres Nieuw Amsterdam.

Deze vierentwintigponder is bestemd voor het fort Nieuw-Amsterdam. De onderluitenant der artillerie J. Tilhenn heeft hem getekend, wat de tekeningen dateert op zijn werkzame periode tussen 1791 en 1795.. Het ontwerp van het kanon en zijn affuit voldoet aan de laat achttiende-eeuwse standaarden.

Schaal van 6 Voeten Rhijnlands = 21 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.