beschrijving beschrijving

Tekening van een vierentwintig-, twaalf-, zes- en drieponder

Afbeelding

Tekening van een vierentwintig-, twaalf-, zes- en drieponder

Tilhenn, Joseph

Title Leupe: Modellen van yzere Canons van 24, 12, 6 en 3 pond.

Deze vierentwintig-, twaalf-, zes

en drieponder zijn bestemd voor het fort Nieuw-Amsterdam. De onderluitenant der artillerie J. Tilhenn heeft ze getekend, wat de tekeningen dateert op zijn werkzame periode tussen 1791 en 1795. Het ontwerp van de kanonen voldoet aan de laat achtiende eeuwse standaarden.

Schaal van 200 Rijnlandse voeten = 125 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.