beschrijving beschrijving

Plan en profielen van een geprojecteerd materiaalmagazijn in fort Nieuw-Amsterdam

Afbeelding

Plan en profielen van een geprojecteerd materiaalmagazijn in fort Nieuw-Amsterdam

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: _"Plan van een ontworpen nieuw magazijn van materialen op het fort Nieuw

Amsterdam.”_

Dit ontwerpplan uit 1791 is mogelijk van Böhm en toont een nieuw te bouwen magazijn voor materialen en uitrusting, dat echter niet is gerealiseerd – Verwerving: Blijkens de paginatuur achterop, behoorende bij het jaarlijksch rapport der buitenlandsche defensie van 31 December 1791 en overgezonden bij brief van den kommandeur de Friderici van 11 Februari 1792. Achterop: No.18B. Register 17, deel 1, folio 89." Gemerkt Depôt des cartes, plans et journaux de la Marine.

Schaalstok van 40 voet Rhynl: = [ca. 1 : 60].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname