beschrijving beschrijving

Plan en profielen van de kazerne in fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Plan en profielen van de kazerne in fort Nieuw Amsterdam

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: "Teekening der brug over de capitaale gragt van het fortres Nieuw-Amsterdam dieselve van ter zijden en van booven te zien"

Deze tekening, toegeschreven aan Johann Gottfried Rabanus Böhm, geeft diens plan uit 1786-1787 weer om de bestaande kazerne aan de zuidoostzijde van het binnenterrein zo aan te passen dat deze niet met een extra verdieping verhoogd hoefde te worden; zie ook het oorspronkelijke ontwerp van een halve eeuw eerder op VEL2033. Dit gebouw is naderhand ingericht als gevangenis.

Verwerving: Blijkens de nummering achterop, bijlagen bij den brief van den gouverneur Wichers van 17 Maart 1787.

Schaalstok van 30 Voet Rhynlands = [ca. 1 : 60].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname