beschrijving beschrijving

Plan van de brug bij fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Plan van de brug bij fort Nieuw Amsterdam

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: "Plann van de brukke, dewelke over de groote gragt legt, hoe deselve zal verandert worden" (fort Nieuw-Amsterdam).”

Dit is een anonieme ontwerptekening uit 1785 voor de vervanging van de ophaalbrug over de hoofdgracht, waarin de toepassing van stenen in plaats van houten pijlers wordt voorgesteld. Bij de uiteindelijke uitvoering in 1791 werden echter toch weer houten palen gebruikt.

Verwerving: Blijkens de nummering achterop, bijlage bij den brief van den gouverneur Wichers van 30 April 1785.

Achterop: "Register 17, deel [...] folio 90." Gemerkt: Depôt des cartes, plans et journaux de la Marine.

Schaalstok van 100 Voet Rhijnl: = [ca. 1 : 165].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname