beschrijving beschrijving

Project voor een nieuwe stad aan te leggen bij fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Project voor een nieuwe stad aan te leggen bij fort Nieuw Amsterdam

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: "Plattegrond van de nieuw aan te leggen stad bij het fort Nieuw-Amsterdam in Suriname."

Het al langer rondgaande idee om een stad te bouwen bij de samenvloeiing van de Suriname en de Commewijne kreeg, nadat de bouw van het fort Nieuw Amsterdam was voltooid en deze locatie dus voor het eerst ook was verdedigd, nam in de jaren '50 van de 18de eeuw serieze vormen aan. Gouverneur Wigbold Crommelin ontving bij zijn aanstelling in 1757 instructie om bij het fort een nieuwe stad aan te leggen en de gouvernementsinstanties daarheen te verhuizen. Hijzelf gaf de voorkeur aan een meer stapsgewijze aanpak, met eerst slechts een aantal families die zich daar zouden vestigen.

De hier getoonde plattegrond vergezelde vermoedelijk zijn voorstel daartoe aan de directeuren. De uit te geven percelen voor de kolonisten zouden 5 tot 10 akkers groot worden, zodat er 100 akkers over zouden blijven voor een gemeenschappelijke weide voor hun runderen. De families werden tevens geacht moestuinen op hun percelen in te richten en zo bij te dragen aan de voedselvoorziening van Paramaribo. Het plan is nooit verwezenlijkt, hoewel andere vergelijkbare voorstellen dat wel zijn, zoals de wijk die bekend zou komen te staan als als Combé richting de redoute Purmerend.

De kaart heeft een omklapvel, zodat deze zowel het eerste stadium kan tonen, met slechts de percelen van de kolonisten (rood omlijnd), als het eindstadium met de gouvernementsgebouwen rond het fort (geel omlijnd.) Hier zien we dat eindstadium. Het eerdere stadium heeft een apart record: VELH596.1.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 70 Kett. = [ca. 1 : 8.500].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)