beschrijving beschrijving

Kaart van het Eiland Itamaraca

Afbeelding

Kaart van het Eiland Itamaraca

Anoniem / Anonymous

Kaart van het Eiland Itamaraca.

Titel in de Catalogus Leupe (NA): aart van het Eylandt Tamaricke, aan de Custe van Bresilien, leggende op seven graden ende een halve.

Teijlant / Tamaricke aen de Custe van / Bresilien. leggende op seuwen graden / ende een halve.

Legenda: Legenda: a. de droochten voor aijland als meede aent vasteland en sijn met alle getijen onder water. /b. de plaesse daer ons fort orangien geleegen is, / c. de rijwech die tusschen het oudt quartier en ons fort Loopt / d. T oude quartier. / e. den bergh by [?] daer den wiand t' fort orangie met [?] Canonnen meenden te dwinghen / f de baij daer steedenken op Licht g[?]n Nssa Sen a Consesseo met de plate Form genaemt het Casseel. / g. De afsnijdinge die wij tot meerder verseekeren aen de platte Forme gemaeckt hebben. / h. de afsniding aen de groote pas. / j. de groote pas / k. het Redoute aent Noord gat. / l. De groote rivier die het aijlandt streckt / m. Alle de gaeten ende Revieren die uijt het vastelant inde groote riviere Co[?] / n. T Jacht Naerden. / o. T Jacht Ceulen /p. T Jacht de Canarivogel. / q. T Jacht t wapen van Hooren. / r. T Jacht de Vos. / s. t Jacht de See Ruder. / t. T Jacht de Jonge Tinger. / u. T Jacht de P[?] / w. T Jach de Spierinck. / x. de boot oost Capel / y. de boot Zantwyck / z. werschyde booten en Chaloupen_.

Cf. Bibliotheque nationale de France, Parijs, inf. nr. VD 31 FT4 T2-P188369.

Het inventarisnummer van deze kaart is 4.VEL.703.1. Bij de kaart hoort een blad met toelichting in pen en potlood, dat heeft inventarisnummer 4.VEL.703.2.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.