beschrijving beschrijving

Kaart van de Vall Akaiou in rivier Cuyuni

Afbeelding

Kaart van de Vall Akaiou in rivier Cuyuni

Heneman, Johan Christoph von / Burght, J. van der

Titel Leupe: Kaart van de Val Akaiou en Rio Cajouny.

Tijdens zijn eerste verblijf in Essequibo in april 1772 maakte Johan Christoph Heneman een excursie in het grensgebied met Spaans Guyana, waarbij het gezelschap onder meer de Akaiovallei in de Cuyuni passeerde.

Dit is zijn schetskaart van dit gebied en de aangrenzende rivierlopen tot iets stroomafwaarts van de samenvloeiing van de Essequibo en de Mazaruni.

Oorspronkelijk was deze opgenomen in de gecombineerde journalen van de schepen Triton en Boreas onder bevel van kapitein-ter-zee Jacob Andries van den Velden (Admiraliteiten, Colleges XXVII Journaal van de Velden, 1.01.47.17 inv.nr. 16), aan boord waarvan Heneman toen de westelijke koloniën aandeed op zijn eerste thuisreis uit Suriname.

Naast de vallei en de daarin gelegen stroomversnellingen toont de kaart de eilanden Klein

en Groot-Batavia, de ‘gedemoleerte’ voormalige hoofdplaats Cartabo, het ontmantelde Fort Kijk Overal, en verscheidene verlaten koffie-, suiker

en indigoplantages langs de Cuyuni. De nieuwere plantages waren ingericht in de nabijheid van de monding van de rivier en langs de zeekust.

In het ‘Naricht’ wordt de vermeende Portugese oorsprong van Fort Kijkoveral genoemd, zoals die indertijd ook door Hartsinck werd aangenomen. Modern onderzoek heeft echter geen enkele aanwijzing voor deze veronderstelling aan het licht gebracht.

De afgebeelde vis werd door de excursiegangers aangetroffen in de wateren nabij de Akaiovallen. De vermelde inheemse naam ‘Paco’ verwijst naar een zoetwatervis uit de familie van karperzalmen (Characidae), waarschijnlijk de tambaqui of zwarte pacu (Colossoma macropomum).

Schaal van Een uur varens = 97 strepen [ca. 1 : 57.400] / [tekening] 12 Duym Rhynlands = [ca. 1 : 6].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)