beschrijving beschrijving

Wijbrant van Warwijck in overleg met Ambonese leiders

Afbeelding

Wijbrant van Warwijck in overleg met Ambonese leiders

Anoniem / Anonymous

Een gezicht op een bijeenkomst van vele mensen onder een doek, gespannen tussen vier palmbomen; Op de achtergrond twee huisjes op palen; Op de voorgrond een bootje en een stellage met gong.

Legenda: letters A t/m H; verklaring in 'Begin ende Voortgang': _A. de gouveneur van t land; B. Des Konincx Broeder van Ternate; C. Is de Vice

Admiraal met zijn Tolck achter hem; D. Edelluyden mede onder de Tent sittende; E. Is den Admirael van de zee; G. t Ghemeen volck sittende ter sijde de Tente; H. Zijn de Hollanders met haer Trompetters_.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang': Manier van Raedt-houdinge op Ambona.

Cf. Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, inv. nr. O 60 641, p. 22

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)